Αποθηκεύσεις οικοσκευών, προσωρινά ή μακροχρόνια,  επίπλων, επαγγελματικού εξοπλισμού, ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου επιθυμείτε, στην Αττική.

Τα αντικείμενα προς αποθήκευση συσκευάζονται με ιδιαίτερη επιμέλεια και ειδικά ανθεκτικά υλικά, και μεταφέρονται στις αποθήκες μας.

Η συσκευασία γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό και με ανάλογο για κάθε αντικείμενο υλικό, με ιδιαίτερη προσοχή στα ευαίσθητα αντικείμενα όπως υαλικά, τηλεοράσεις κλπ.

Η αποθήκευση της οικοσκευής σας γίνεται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε χώρους καθαρούς, χωρίς υγρασίες & οποιοδήποτε κίνδυνο για τα πράγματα σας.

Μπορούμε να επισκεφθούμε τον χώρο της μετακόμισης, ώστε να εκτιμήσουμε τον όγκο των πραγμάτων από τον οποίο προκύπτει και το κόστος της αποθήκευσης.  Η επίσκεψη είναι δωρεάν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία: τ. 210 6990783, κιν. 6977 223541.

Συσκευασία μετακόμισης και αποθήκευσης

Δείτε το βίντεο

00:48