Η  μεταφορική ΤΟΡΝΑΡΗΣ με έδρα την Αθήνασας δίνει την δυνατότητα της προσωρινής ή μακροχρόνιας αποθήκευσης της οικοσκευής σας, των επίπλων, του επαγγελματικού εξοπλισμού σας, ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου επιθυμείτε, στην Αττική.

Τα αντικείμενα προς αποθήκευση συσκευάζονται με ιδιαίτερη επιμέλεια και ειδικά ανθεκτικά υλικά, και μεταφέρονται στις αποθήκες μας.

Η αποθήκευση της οικοσκευής σας γίνεται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η συσκευασία γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό και με ανάλογο για κάθε αντικείμενο υλικό, με ιδιαίτερη προσοχή στα ευαίσθητα αντικείμενα όπως υαλικά, τηλεοράσεις κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία: τ. 210 6990783, κιν. 6977 223541

Συσκευασία μετακόμισης και αποθήκευσης

Δείτε το βίντεο

00:48